Vergelijk hier de tarieven

Uitleg

Wat denkt u dat de woning ongeveer waard is? Als de woning momenteel te koop staat kunt u de vraagprijs invullen.

Sommige taxateurs hanteren voor duurdere (vaak grotere) woningen een hoger tarief. We willen u graag het juiste tarief tonen.

90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

Wat doet een taxateur?

Wat doet een taxateur? Een taxateur schat de waarde van een object en noteert dit in een taxatierapport. Vaak bepaalt de taxateur de waarde van een woning. Deze taxatiewaarde hoeft niet hetzelfde te zijn als de woz-waarde of de vraagprijs.

Iemand kan zich taxateur noemen als hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringsregeling. Deze certificeringsregeling is ontwikkeld om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Men is pas een erkende taxateur als men ingeschreven staat bij een van twee erkende taxatieregisters: VastgoedCert of SCVM. 

Een taxateur is een onafhankelijk en gediplomeerd persoon. Deze persoon schat de waarde van de woning. Uit de taxatie komt een taxatierapport dat u kunt gebruiken voor aan- en verkoopbeslissingen. Daarnaast is het taxatierapport noodzakelijk voor het verkrijgen van een hypotheek.

De eerste fase in het taxatieproces is de 'opname van de woning'. In deze fase wordt zoveel mogelijk informatie genoteerd, dit betreft informatie over:

 • Het soort woning;
 • De grootte, aard en indeling van de woning;
 • De grootte, aard en indeling van het perceel;
 • De ligging van het huis, het uitzicht, voorzieningen en eventuele overlast;
 • Het afwerkingsniveau van de woning;
 • De bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud;
 • De esthetische en architectonische kwaliteit;
 • Beperkte zakelijk rechten op het huis en/of ondergrond.

Na het verzamelen van deze informatie zal de taxateur een taxatierapport maken. Dit taxatierapport bevat de volgende elementen:

 • Onderhoudstoestand;
 • Onderbouwing waardeoordeel;
 • Privaatrechtelijke aspecten;
 • Omschrijving omgeving en object;
 • Verontreiniging;
 • Publiekrechtelijke aspecten.

Heeft u nog meer vragen? Lees dan op onze pagina met veelgestelde vragen of uw vraag er bij staat. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

  "Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar

  NWWI taxatie
  NHG taxatie
  VastgoedCert taxatie register
  SCVM taxatie register

  Aankoopmakelaar