Vergelijk hier de tarieven

Uitleg

Wat denkt u dat de woning ongeveer waard is? Als de woning momenteel te koop staat kunt u de vraagprijs invullen.

Sommige taxateurs hanteren voor duurdere (vaak grotere) woningen een hoger tarief. We willen u graag het juiste tarief tonen.

90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland
"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar

NWWI taxatie
NHG taxatie
VastgoedCert taxatie register
SCVM taxatie register

Aankoopmakelaar

Hypotheek en taxatie

De taxatiewaarde van een bestaande woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. De taxatie moet worden gedaan door een onafhankelijke taxateur die zelf niet betrokken is bij de koop of verkoop van de woning. De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper en zijn fiscaal aftrekbaar.

Wanneer heeft u een taxatierapport nodig?

  • U heeft een woning gekocht en wilt een hypotheek afsluiten;
  • U wilt uw huidige hypotheek oversluiten;
  • U wilt een extra (tweede) hypotheek aanvragen (bijvoorbeeld i.v.m. een dakkapel of andere verbouwing);
  • Er is sprake van specifieke overdrachten, bijvoorbeeld in geval van schenking of successie;
  • U gaat een onroerende zaak overdragen van bedrijf naar privé of andersom.

Taxatie van de woning is dus belangrijk wanneer u een nieuwe hypotheek nodig heeft, uw huis gaat verkopen of een nieuw huis gaat kopen.

Bij een hypotheek i.v.m. een verbouwing (bijvoorbeeld voor een dakkapel of keuken) is het noodzakelijk dat de waarde voor en na verbouwing in het taxatierapport vermeld staat. Geeft daarom aan de taxateur door wat u gaat verbouwen, wat de geschatte verbouwingskosten zijn en welke executiewaarde u na de verbouwing nodig heeft om de benodigde hypotheekfinanciering rond te krijgen.

Acceptatie van het taxatierapport

De bank of de hypotheek geldverstrekker zal niet altijd elk taxatierapport accepteren. Als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen.

De taxateur moet aan de volgende vier eisen voldoen: 

  1. Ingeschreven staan in een van de twee erkende taxatieregisters VastgoedCert of SCVM;
  2. Lid zijn van een van de drie makelaarsbrancheverenigingen NVMVBO, of VastgoedPRO;
  3. Het taxatierapport opmaken conform de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds;
  4. Voldoende bekend zijn met de plaats of regio van het te taxeren object. De hypotheekgeldverstrekkers verschillen onderling wat betreft de maximale afstand tussen de standplaats van de taxateur en het adres van de te taxeren woning. Gemiddeld wordt een afstand van twintig kilometer geaccepteerd door bijna alle hypotheekgeldverstrekkers.

Bij een financieringsaanvraag met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stelt het NHG verplicht dat er een validatie van het taxatierapport wordt gedaan via een taxatiekeurmerkinstituut. Dit brengt extra kosten met zich mee, welke de taxateur meestal zal doorberekenen aan de klant.

Wie vraagt de taxatie aan?

Vaak wordt de taxateur aangedragen door de hypotheekadviseur. Let dan alleen wel goed op welk taxatietarief de taxateur dan in rekening brengt, meestal bent u namelijk veel duurder uit. Hypotheekadviseurs ontvangen namelijk vaak provisie voor het verstrekken van een taxatieopdracht aan een bevriende taxateur. U begrijpt dat die taxateur deze kosten aan u doorberekent en dat komt een prettig tarief niet ten goede. Vergelijk daarom ook zelf de taxatietarieven op deze website: www.taxatietarieven.nl.