Vergelijk hier de tarieven

Uitleg

Wat denkt u dat de woning ongeveer waard is? Als de woning momenteel te koop staat kunt u de vraagprijs invullen.

Sommige taxateurs hanteren voor duurdere (vaak grotere) woningen een hoger tarief. We willen u graag het juiste tarief tonen.

90% van de taxatie-aanvragen is binnen 3½ uur ingepland

Veelgestelde vragen

Een taxateur schat de waarde van een object en noteert dit in een taxatierapport.

Iemand kan zich taxateur noemen als hij/zij voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringsregeling. Deze certificeringsregeling is ontwikkeld om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Men is pas een erkende taxateur als men ingeschreven staat bij een van twee erkende taxatieregisters: VastgoedCert of SCVM. 

Een taxateur is een onafhankelijk en gediplomeerd persoon. Deze persoon schat de waarde van de woning. Uit de taxatie komt een taxatierapport dat u kunt gebruiken voor aan- en verkoopbeslissingen. Daarnaast is het taxatierapport noodzakelijk voor het verkrijgen van een hypotheek.

De eerste fase in het taxatieproces is de 'opname van de woning'. In deze fase wordt zoveel mogelijk informatie genoteerd, dit betreft informatie over:

 • Het soort woning;
 • De grootte, aard en indeling van de woning;
 • De grootte, aard en indeling van het perceel;
 • De ligging van het huis, het uitzicht, voorzieningen en eventuele overlast;
 • Het afwerkingsniveau van de woning;
 • De bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud;
 • De esthetische en architectonische kwaliteit;
 • Beperkte zakelijk rechten op het huis en/of ondergrond.

Na het verzamelen van deze informatie zal de taxateur een taxatierapport maken. Dit taxatierapport bevat de volgende elementen:

 • Onderhoudstoestand;
 • Onderbouwing waardeoordeel;
 • Privaatrechtelijke aspecten;
 • Omschrijving omgeving en object;
 • Verontreiniging;
 • Publiekrechtelijke aspecten.

Het tarief voor een taxatierapport was vroeger afhankelijk van de getaxeerde waarde van de woning. Er werd dan meestal standaard 1,85 promille van de getaxeerde waarde in rekening gebracht als courtage. Tegenwoordig zijn er steeds meer taxateurs die werken met een vast tarief voor een taxatierapport. Let wel op of er bijkomende kosten zijn zoals kadasterkosten, gemeentelijke leges, administratiekosten en de BTW.

Met welke extra kosten moet ik rekening houden?

De kosten voor een taxatierapport kunnen worden uitgesplitst in:

 • Tarief taxateur (vanaf € 100,-)
 • Kadasterkosten (€ 10,- tot € 25,-)
 • Gemeentelijke leges (€ 0,- tot € 50,-)
 • Administratiekosten (€ 0,- tot € 25,-)
 • Indien validatie verplicht is, de validatie kosten (€ 55,- tot € 70,-)
 • Indien validatie verplicht is, opslag voor taxateur (€ 0,- tot € 100,-)
 • De BTW (21% van het totaalbedrag)

De kadasterkosten en de gemeentelijke leges worden ook wel verschotten genoemd. Let goed op of het aangeboden tarief voor het taxatierapport inclusief alle bovengenoemde posten is of dat er extra kosten bovenop het geadverteerde tarief komen.

Vergelijk hierboven taxateurs bij u in de buurt voor de goedkoopste taxaties.

De taxatie van een woning is de schatting van de verkoopwaarde. De taxateur houdt hierbij rekening met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging van de woning.

De taxatiewaarde van een woning is nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. Deze waarde moet worden bepaald door een onafhankelijke taxateur, deze mag niet betrokken zijn bij de koop of verkoop van de woning.

De kosten van de taxatie zijn voor rekening van de koper en zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, hieronder vindt u een PDF-bestand met een taxatierapport voorbeeld van een woning. Hoe het werkelijke rapport er precies uitziet, verschilt per taxateur. Het is niet erg als de inhoud van uw taxatierapport afwijkt van dit taxatierapport voorbeeld, aangezien er gezamenlijk is afgesproken dat het document aan de eisen van het laatst uitgegeven model taxatierapport woonruimte moet voldoen.

Download hier het taxatierapport woning voorbeeld

Wat staat er in het voorbeeld taxatierapport van een woning?

Dit taxatierapport voorbeeld van een woning bestaat uit de volgende gegevens:

 • Soort woning;

 • Grootte, aard en indeling van de woning;

 • Grootte, aard en indeling van het perceel;

 • De ligging, uitzicht, eventuele overlast, voorzieningen in de nabije omgeving etc.;

 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en de installaties;

 • Het niveau van afwerking;

 • Esthetische en architectonische kwaliteit;

 • Is er sprake van beperkte zakelijke rechten die gelden voor het huis en/of de grond?

 • Het taxatierapport voorbeeld bevat verder een kadastraal uittreksel (indien aanwezig) en een kadastrale kaart van de woning. Er worden ook referentieobjecten uit de nabije omgeving opgenomen en grafieken met de waardeontwikkelingen van de betreffende woning.

Het voorbeeld taxatierapport woning bevat de volgende onderdelen:

 • Privaatrechtelijke aspecten;

 • Omschrijving ingeving en object;

 • Onderhoudstoestand;

 • Verontreiniging;

 • Onderbouwing waardeoordeel;

 • Publiekrechtelijke aspecten.

U wilt toch ook niet te veel betalen voor uw taxatierapport? Voorkom dat u geld verspilt door onze taxatietarieven-vergelijking in te vullen. Zo vind u direct de goedkoopste taxateur.

Als u een hypotheek gaat aanvragen, heeft u een (NWWI) gevalideerd taxatierapport nodig. Wat is NWWI? Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk validatie-instituut. Zij controleren of het taxatierapport en de taxateur aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen.

Heeft u een NWWI taxatie nodig? Zorg dan dat u niet te veel betaald! Door een vergelijking uit te voeren op basis van postcode of woonplaats, krijgt u direct de goedkoopste taxateur bij u in de buurt te zien. Zo bespaart u met één muisklik meteen honderden euro's. Vraag nu een taxatie NWWI aan.

Taxatie NWWI: acceptatie door geldschieters

De bank zal bij een hypotheekaanvraag vrijwel altijd om een gevalideerd taxatierapport vragen. Een taxatie gevalideerd door het NWWI wordt door alle Nederlandse geldschieters geaccepteerd. Houdt er hierbij wel rekening mee dat de meeste banken een taxatierapport accepteren dat maximaal drie maanden oud is. Sommige banken accepteren een NWWI taxatie die maximaal zes maanden oud is.

Wat is NHG?

Met een NWWI taxatie kunt u tevens een hypotheek met NHG aanvragen. Wat is NHG? NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie en geeft de bank de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald als u onverhoopt niet meer aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. In ruil voor deze zekerheid biedt de geldverstrekker een rentekorting die flink op kan lopen.

Vul uw postcode of woonplaats in en vergelijk de taxateurs in uw regio.

De bank of de hypotheek geldverstrekker zal niet altijd elk taxatierapport accepteren. Als u een taxatierapport nodig heeft om een hypotheek te krijgen dan moet het taxatierapport voldoen aan de eisen van de geldverstrekker. Elke geldverstrekker hanteert in principe zijn eigen eisen t.a.v. het taxatierapport. Wel is gezamenlijk afgesproken aan welke kwaliteitseisen een taxateur en het taxatierapport moet voldoen. 

De taxateur moet aan de volgende vier eisen voldoen: 

 1. Ingeschreven staan in een van de twee erkende taxatie registers VastgoedCert of SCVM.
 2. Lid zijn van een van de vier makelaars brancheverenigingen NVMVBO, of VastgoedPRO.
 3. Het taxatierapport opmaken conform de laatste normen vastgesteld door Centraal Hypothecair Fonds.
 4. Voldoende bekend zijn met de plaats of regio van het te taxeren object. De hypotheek geldverstrekkers verschillen onderling wat betreft de maximale afstand tussen de standplaats van de taxateur en het adres van de te taxeren woning, maar gemiddeld wordt een afstand van 20 kilometer geaccepteerd door bijna alle hypotheek geldverstrekkers.

Let ook goed op of uw geldverstrekker als extra eis heeft dat er een validatie van het taxatierapport wordt gedaan door het NWWI of TaxateursUnie. Bij een financieringsaanvraag met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stelt het NHG verplicht dat er een validatie van het taxatierapport wordt gedaan via een taxatie keurmerk instituut. Dit brengt extra kosten met zich mee welke de taxateur zal doorberekenen aan de klant. In de vergelijkingstabel kunt u op de tabbladen NHG en/of NWWI klikken om het taxatie tarief plus de validatiekosten te zien.

De executiewaarde geeft de waarde van een woning weer als dat gedwongen verkocht zou moeten worden. De executiewaarde van bestaande huizen wordt geschat op 80 tot 90% van de vrije verkoopwaarde, de prijs die de woning op zou brengen bij normale verkoop. Voor de executiewaarde van nieuwbouwwoningen wordt ongeveer 90% van de aanneemsom gerekend, inclusief eventueel meerwerk. De executiewaarde bepaalt doorgaans hoeveel u kunt lenen. Dit is meestal maximaal 125% van de executiewaarde.

Bij een hypotheek is het dus voordelig om een zo hoog mogelijke executiewaarde te hebben i.v.m. hypotheekrente korting. Een taxateur moet objectief zijn in de waardebepaling van de woning maar kan wel rekening houden met de gewenste executiewaarde. Het maakt dan niet uit of u een taxateur via uw hypotheekadviseur laat regelen of dat u er zelf een uitzoekt. Laat de taxateur wel altijd vooraf weten als u een bepaalde executiewaarde nodig heeft.

Nee, de onderhoudsstaat wordt wel bekeken en beoordeeld bij de taxatie. Indien de taxateur aanleiding ziet zal hij adviseren om een nader bouwkundig onderzoek te laten verrichten.

Verplicht
Er zijn diverse redenen waarbij een taxatierapport verplicht is:

 • De financiering van een aangekochte woning.
 • Het oversluiten van een bestaande hypotheek.
 • Het verhogen van uw bestaande hypotheek ten behoeve van een verbouwing of verbetering van uw woning.
 • Het doen van een aangifte successierecht.
 • Het doen van uw gewone belastingaangifte.

Niet verplicht
Er zijn ook diverse redenen te waarbij een taxatierapport niet verplicht is maar wel handig:

 • U wilt een woning aankopen en het lijkt u verstandig dat op voorhand te laten taxeren voordat u de onderhandelingen in gaat.
 • U wilt uw woning verkopen en bent benieuwd wat de waarde is.
 • Het verkrijgen van inzicht in de waarde ten behoeve van een boedelscheiding.
 • U heeft van uw gemeente de nieuwe WOZ-beschikking ontvangen en u gebruikt de taxatie om te controleren of die nieuwe WOZ-waarde wel klopt. 

Tegenwoordig kan iedereen zich makelaar noemen omdat de beëdiging van makelaars door de rechtbank in 2001 is afgeschaft. Daarmee kwam een einde aan de titelbescherming.

Je kunt jezelf echter pas taxateur noemen als je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan de certificeringregeling die een aantal organisaties op het gebied van de makelaardij naar aanleiding van de afschaffing van de beediging ontwikkelden, om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Een erkende taxateur moet ingeschreven staan in een van de twee erkende taxatie registers VastgoedCert of SCVM.

Een scheiding is al zwaar genoeg, het laatste wat u kunt gebruiken is onenigheid over de woning. Het is dan ook ten zeerste aan te raden om uw huis te laten taxeren bij scheiding. Een taxatie geeft duidelijkheid over de waarde van de woning door een onafhankelijke partij. Dit voorkomt vervelende discussies in deze lastige periode, wel zo prettig.

De erkende taxateurs van Taxatietarieven.nl zorgen voor een betrouwbare
taxatie van uw huis bij scheiding. Wilt u ook snel duidelijkheid over de waarde van uw woning? Vul onze taxatietarieven-vergelijking in en vind een vakkundige en onafhankelijke taxateur bij u in de buurt.

Waardebepaling huis bij scheiding

Wil een van beide partijen de woning overkopen van de ander? Of is er besloten om de woning te gaan verkopen? Dan is een deskundige waardebepaling huis van belang bij een scheiding. Doordat een objectieve taxateur de woning taxeert wordt een zuivere verdeling gewaarborgd. Zorg dat u voorafgaand aan de taxatie goede afspraken maakt:

 • Zorg ervoor dat u het eens wordt over de taxateur die komt taxeren. Spreek daarbij af dat de taxateur een bindend advies geeft.
 • Spreek af dat u of beiden wel aanwezig bent tijdens de taxatie, of beiden niet. Zo voorkomt u dat een van de twee zich benadeeld voelt.

Op Taxatietarieven.nl krijgt u met één muisklik de goedkoopste taxateur te zien. Al onze taxateurs zijn erkend en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Zo bent u verzekerd van een objectief taxatierapport als u uw huis laat taxeren bij scheiding. Vul direct onze taxatietarieven-vergelijking in voor een betrouwbare taxateur bij u in de buurt.

Over- of onderwaarde huis bij scheiding

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is de verdeling eenvoudig: ieder krijgt de helft van de waarde. Meestal is dit door de marktontwikkeling een overwaarde. Indien de waardestijging te danken is aan gezamenlijke investeringen, moet die overwaarde verdeeld worden. De waardestijging valt in dat geval namelijk onder het vermogen dat tijdens het huwelijk samen is opgebouwd. Schakel een erkende taxateur in voor een objectieve waardebepaling van uw huis bij een scheiding.

Is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning? Dan is er sprake van een onderwaarde van het huis. Bij scheiding worden, indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, de schulden verdeeld over beide partijen. Dit geldt ook wanneer de woning op een naam staat.

U wilt toch ook snel duidelijkheid over de over- of onderwaarde van uw huis bij scheiding? Laat uw huis dan taxeren door een erkende taxateur. Door onze taxatietarieven-vergelijking in te vullen vind u snel de voordeligste taxateur bij u in de regio.

Verdeling na taxatie woning

Indien wordt besloten dat een van de partners in de woning blijft wonen, moet er op gelet worden dat die persoon wel zelf de hypotheek zal kunnen betalen. De vertrekkende partner heeft recht op de helft van de overwaarde. Indien geen van de partners in de woning kan of wil blijven wonen, zal de woning verkocht moeten worden. De waarde, de winst en/of de schulden worden daarbij verdeeld.

Wanneer u een financiering aan wilt vragen voor uw nieuwe woning, uw huidige hypotheek wilt oversluiten, een 2e hypotheek aan wilt vragen of wanneer er sprake is van specifieke overdrachten heeft u een taxatierapport nodig.

De taxateurs van Taxatietarieven.nl zorgen ervoor dat u van iedere taxatie een taxatierapport ontvangt. Dit rapport wordt door banken en financiële instellingen verplicht gesteld voor het aanvragen van een hypotheek. Een taxatierapport is nodig voor de zekerheid omtrent de reële waarde van de woning waarvoor u een hypotheek aanvraagt en dient opgesteld te worden door een erkende taxateur. Het rapport moet daarnaast voldoen aan de normen vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds (CHF) in samenwerking met de brancheverenigingen (NVM, VBO en VastgoedPRO).

In een taxatie rapport worden verschillende aspecten opgenomen. Dit zijn onder andere:

 • Soort woning;
 • Plaats en buurt waarin de woning ligt;
 • Grootte, aard en indeling van de woning;
 • Aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz.;
 • Omgevingsfactoren;
 • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud van de woning en installaties;
 • Het niveau van afwerking;
 • Esthetische en architectonische kwaliteit;
 • Verplichtingen en rechten die op de grond rusten.

De taxateurs van Taxatietarieven.nl zijn allemaal aangesloten bij een van de brancheorganisaties en staan vermeld in een van de taxateurs registers (VastgoedCert of SCVM). Daarnaast voldoen alle opgestelde taxatie rapporten aan de normen die vastgesteld zijn door het CHF, het taxatierapport wordt dan ook altijd geaccepteerd door geldverstrekkers.

Vergelijk de taxatietarieven van verschillende taxateurs bij u in de buurt en kies de goedkoopste taxateur!


De kosten van verschillende taxateurs vergelijkt u hierboven. Vul de geschatte waarde en uw postcode in en u vindt de goedkoopste taxateurs bij u in de buurt! 

Taxatie nieuwbouw, hoe zit dat?

De taxatie van een nieuwbouwwoning is niet altijd verplicht, dit in tegenstelling tot een taxatie van een bestaande woning. Soms vraagt de bank wel om een taxatierapport bij nieuwbouw, in dat geval kunt u op basis van de beschikbare informatie alsnog een taxatierapport op laten maken door een taxateur. In de volgende gevallen heeft u voor de aanvraag van een hypotheek voor uw nieuwbouw een taxatie nodig:

 • De waarde van de nieuwbouwwoning kan gedaald zijn als deze langere tijd te koop heeft gestaan voor u het kocht. De prijzen kunnen inmiddels gedaald zijn. In dit geval is een taxatie voor uw nieuwe woning verplicht;
 • Als u de woning zelf heeft laten bouwen en de woning hierdoor geen onderdeel is van een nieuwbouwproject is een taxatie van uw nieuwbouwwoning verplicht;
 • Sommige geldverstrekkers verplichten de taxatie van nieuwbouw wanneer de koopsom boven een bepaald bedrag ligt. Voor details over dit bedrag kunt u uw bank raadplegen.

Taxatiekosten nieuwbouw

De kosten van een nieuwbouw taxatie verschillen sterk per taxateur. Zij zijn namelijk vrij om hun eigen tarieven te hanteren. Aan het einde van de rit wilt u natuurlijk niet te veel betalen voor een taxatierapport van nieuwbouw. Vul daarom direct onze taxatie-tarieven vergelijker in en vind de voordeligste taxateur bij u in de buurt!

Heeft de staat van mijn kelder invloed op de taxatiewaarde?

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Direct een taxatie aanvragen

"Binnen 10 minuten al telefoon van de makelaar"Dhr. Mulder "Alles lekker snel geregeld"Mvr. Smeets "Snel, tijdig en voor een mooie prijs een keurig rapport!"Dhr. Wassenaar

NWWI taxatie
NHG taxatie
VastgoedCert taxatie register
SCVM taxatie register

Aankoopmakelaar
9,5
Beoordeling van Taxatie Tarieven: 9,5 / 10 - 61674 beoordelingen